Claymore
Yılı: 2007
Türü: TV Serisi
Bölüm Sayısı: 26

Hikaye Yagi Norihironun Aynı adı taşıyan mangasından uyarlanmıştır.

Dünyada çok eski zamanlardan gelen insanların yaşamlarını yiyen youma denen yaratıklar vardır.Uzun bir zaman boyunca, insanlar herhangi bir yol olmadan onlarla yaşamak zorunda kalmışlardır.Yarı-insan yarı-canavar olan Claymore olarak bilinen dişi askerler Youma'yı gerçek formuna götürebilen ve bir silah olarak büyük bir kılıcı taşıyabilen gümüş gözlerle insanların Youma olarak adlandırdığı canavarlarla mücadele vereceklerdir.

Bir gün Clare adındaki bir Claymore, gittiği bir köyde küçük bir çocuğun abisini ele geçiren Yoma'yı öldürür. Çocuk ona minnettardır fakat o bunu sadece işi olduğu için yaptığını söyler. Köylü, Yoma çocuğun abisi olduğu için çocuğu köyde istemezler ve köyden atarlar. Clare, onu yanına alır ve yaşamak istediği köyü bulana kadar kendisiyle aşçı olarak yolculuk edebileceğini söyler.


Yoma:Yomalar insanların bağırsaklarıyla beslenen bir hayvan türüdür. En yırtıcı hayvanlardır. İri yapı, uzun boy ve altın rengi gözlere sahiptirler. İnsan bedenine girebilirler bu yüzden aralarına sızabilirler. Yoki enerjisine sahiptirler. Onları sadece Claymore'lar Yoki hissetme yetenekleriyle bulabilirler.

Obur yiyici denilen türleri vardır. Bunlar daha yırtıcı daha saldırgan ve daha açtır. Katledilmeleri Yomalardan daha zordur.Örgüt:

Claymore adı verilen savaşçıları yetiştiren kurumdur.

Savaşçılar Yoma güçlerini kullanarak Yoma avlarlar. Bu güçler günlerce yürüyebilmelerini ve günlerce aç kalabilmelerini sağlar. Bedenlerinin insan olan yarısı Yoma olan yarısıyla sürekli çatışır. Yıllar sonra Yoma tarafları baskın çıkar ve Yoma'ya dönüşürler. Bu katledilmeyen savaşçıların kaçınılmaz kaderidir.

Savaşırken Yoma güçlerini serbest bıraktıkları ölçüde güç kazanırlar. Ama gücün tamamını bırakamazlar, bu onları çok acılı geçen uyanma evresine götürür, bu evreden sonra ise insan formlarına dönmek imkânsızdır, "Uyanmış Varlık" adı verilen canavarlara dönüşürler.

Tıpkı Yomalar gibi Yoki enerjisine sahiptirler. Aynı zamanda Yoki hissetme yeteneğine de sahiptiler, bu sayede Yomaları insanların arasından hissedebilir ve katledebilirler.

Savaşçıların gözleri gümüş rengidir ve bu nedenle halk arasında "gümüş gözlü cadılar" olarak bilinirler. Güçlerini belli ölçüde serbest bıraktıklarında ise gözleri Yomalarınki gibi altın rengine dönüşür. Güçlerini daha fazla serbest bıraktıklarında ise yüzleri ve vücutları değişir.

Örgütte derecelendirme sistemi vardır. Savaşçılar güçlerine ve yeteneklerine göre numaralandırılırlar. Her birine bir sembol verilir. Bu sembolleri kılıçlarında ve özel üniformalarında taşırlar.Uyanmış Varlıklar:Claymore'ların savaş sırasında Yoma güçlerinin tamamını serbest bırakmaları ile oluşur. Uyanma süreci çok acıdır ve bilinç hala yerindedir. Uyandıktan sonraysa insan bilinci tamamen kaybolur ve bağırsağa susamaya başlarlar.

Uyanmış varlıkların katledilmesi çok zordur ve ancak yüksek rakamlı savaşçıların önderliğinde bir grup Claymore katledebilir. Yine de Uyanmış Varlık avı sırasında ölen birçok savaşçı grubu vardır.

Örgütün en güçlü 1 numaralarının uyanmasıyla 3 büyük güç meydana gelmiştir. Bunlara "Derinlerin Sakinleri" de denir. Bu 3 güç uyandıktan sonra tüm uyanmış varlıklardan daha güçlü olmuşlardır. Biri kuzeye (Easley), biri güneye (Luciela), biri de batıya (Riful) yerleşmiştir. Birbirleriyle savaşmazlar. Claymore'ların gücü bu 3 gücün yanında çok minik kalır bu yüzden Örgüt Derinlerin Sakinlerine av ekibi göndermez.Karakterler:

Teresa:Örgütün gelmiş geçmiş en güçlü 1 numaralı savaşçısıdır. Eşsiz bir Yoki hissetme yeteneği vardır. Rakiplerini avlarken Yoma güçlerini serbest bırakmaya bile gerek duymaz. Savaşırken soğukkanlı bir şekilde gülümsediği için lakabı "Soluk Gülümseyen Teresa"dır.
Yoma avlamak için uğradığı kasabalardan birinde Clare adını verdiği küçük bir kızla tanışır. Kız peşini bırakmaz ve Teresa'yla yolculuk etmek ister. İstemeye istemeye kızı yanına alır ama gelişen olaylarla Clare'ye bağlanır. Ama onu yaşadığı tehlikeli dünyaya dahil etmemek için kasabaların birinde bırakır. Daha sonra kasabaya haydut saldırısı olunca Clare'i de koruma içgüdüsüyle kendini kaybeder ve tüm haydut grubunu katlederek örgütün en katı kuralını çiğner. Örgüt Teresa'yı idam etmek için 2 numara ile 5 numara arasındaki savaşçıları toplar. 5'i savaşırken örgüte yeni katılan ve bir çocuk olan 2 numara Priscilla uyanışıyla beraber önce Teresa'yı sonra da av ekibini öldürür.


Clare:Örgütün 47 numaralı savaşçısıdır. Anne ve babası Yomalar tarafından öldürüldükten sonra bir kasabada gelmiş geçmiş en güçlü Claymore olan Teresa ile karşılaşır. Teresa'ya bağlanır ve onla yolculuk etmeye başlar. Ancak Teresa Priscilla tarafından öldürülünce gönüllü olarak örgüte katılır. Amacı Teresa'nın başını alan Priscilla'dan intikam almaktır.
Genlerine Teresa'nın genleri aktarılır. Bu nedenle o tüm Claymore'lardan farklı olarak yarı yoma değil çeyrek yomadır.
Yoma avı sırasında gittiği kasabalardan birinde Raki adında bir çocukla tanışır ve onunla beraber yolculuk etmeye başlar.Raki:Ailesini Yomalar tarafından kaybetmiştir. Kasaba Raki'nin de Yoma olduğundan şüphelenerek onu kasabadan atar. O zamandan itibaren Clare ile yolculuk eder. Zaman geçtikçe birbirlerine bağlanırlar.Miria:Örgütün 6 numaralı savaşçısıdır. Savaşırken çok hızlı hareket eder, arkasında illüzyon gibi görüntüler bırakır. Bu ona düşman karşısında avantaj sağlar. Yeteneğinden dolayı takma adı "Hayalet Miria"dır. Clare ile uyanmış varlık avı sırasında tanışır.Helen:Örgütün 22 numaralı savaşçısıdır. Kollarını ve bacaklarını fantastik bir şekilde uzatabilir. Ailesini Yomalar tarafından kaybetmiştir bu yüzden hırçındır ve arkadaşlarına sürekli insan olduklarını hatırlatır.Deneve:Örgütün 15 numaralı savaşçısıdır. Savunma tipidir ve kendini yenileyebilme yeteneği olağanüstüdür. Sakin ve ılımlıdır. Uyanmış varlık avı sırasında sınırlarını aşmış ve geri dönmeyi başarmıştır.Jeane:Örgütün 9 numaralı savaşçısıdır. 47 savaşçı arasında en güçlü ve en etkili saldırı tipine sahiptir. Kolunu kıvırıp gücünü toplar, saldırıya geçerken kolunu bırakır. Çok güçlü bir karaktere sahiptir. Tamamen uyanmış ancak insan bilinicini korumayı başarmış ve Clare'ın da yardımıyla tekrar geri dönebilmiştir.Ophelia:Çok bağlı olduğu abisini tek boynuzlu canavar (Priscilla) tarafından kaybetmiştir. Bu yüzden uyanmış varlıklardan tiksinir. Savaşmaya, öldürmeye ve kan dökmeye bayılır. Çok hırçın ve acımasızdır. Amacı Priscilla'yı bulup öldürmektir. Clare tarafından öldürülür ve ruhunu ona emanet eder.Galatea:Örgütün 3 numaralı savaşçısıdır. En uzak mesafelerdeki Yokileri hissedebilir ve akışlarını kavrayabilir bu yüzden örgüt onu genelde gözetim için kullanır. Savunma tipidir. Yokileri kontrol edebilir. Rakiplerinin güçlerini kendilerine karşı kullanır.Rafaela:Derinlerin Sakini Luciela'nın kız kardeşidir. Luciela zamanında örgütün 2 numarasıdır. Çok uzun süre yaşamış ve örgüt görevine ara vermiştir. Teresa öldükten sonra örgüte dönmüştür. Clare zamanında örgütün 5 numarasıdır. Yokisini ustaca gizleyebilir.Irene:Örgütün Priscilla'dan önceki 2 numarasıdır. Priscilla'dan sonra kısa süre 3 numara olmuştur. Kılıcını çok hızlı kullanır. Kılıç hareketleri gözle görülmez. Bu yüzden lakabı "Hızlı Kılıç Irene"dir. Sakindir ve güçlü bir zihne sahiptir. Teresa'nın idam ekibinin kaptanıdır. Priscilla uyandıktan sonra sol kolunu kaybeder. Daha sonra örgüt öldüğünü sanar fakat Irene yıllarca ustaca Yokisini gizleyerek yaşar.Noel:Örgütün 3 ya da 4 numaralı savaşçısıdır. Sophia'yla 3 ve 4 numara için sürekli tartışırlar. Çok çeviktir. Erkeksidir. Teresa'nın idam ekibinde görevlidir ve Priscilla tarafından öldürülür.Sophia:3 numara için sürekli Noel'le atışır. Fiziksel gücü çok iyidir. Teresa'nın av ekibinde görevlidir. Priscilla tarafından öldürülür.Flora:Örgütün 8 numaralı savaşçısıdır. Claymore'lar arasında kılıcını en hızlı çekip kullanan savaşçıdır. Bu yüzden lakabı "Kanat Kesen Flora"dır.Undine:Örgütün 11 numaralı savaşçısıdır. Çok saldırgan ve öfkelidir. Serbest dolaşırken bile Yoma gücünü serbest bırakıp kendine kaslı bir görünüm verir. En yakın arkadaşının ölümünden çok etkilenmiştir. Ve onun kılıcını yanına almıştır yani 2 kılıç taşır.Priscilla:Daha çocukken babasının bedeni Yoma tarafından kullanılmış ve ablasını abisini yemiştir. Babasını öldürmüştür. Bu yüzden psikolojisi bozuk ve dengesizdir.
Çok küçük yaşta örgüte katılmış ve hemen 2 numaraya yükselmiştir. Çok büyük bir potansiyeli vardır. Ancak çok deneyimsizdir. Teresa'nın idam ekibinde görev almıştır. Irene'nin üstüne çok gitmesiyle kendini kaybetmiş, çok hırslanmış ve bilinçsizce uyanmıştır. Önce Teresa'nın başını almış daha sonra Irene, Noel ve Sophia'yı katletmiştir. Kuzeye doğru gider orada Derinlerin Sakini Easley ile karşılaşır. Easley onu yanına alır.Easley:Claymore erkek savaşçılarının ilk kuşağındandır. O zamanlarda 1 numaradır. Uyanışının üstünden çok zaman geçmiştir. Kuzeye yerleşmiş ve uyanmış müttefikler toplamıştır.Riful:Claymore kadın savaşçılarının ilk kuşağının 1 numarasıdır. Çok genç yaşta çok büyük güç elde etmiş ve uyanmıştır. Batıya yerleşir ve uyanmış varlık avına gelen yüksek numaralı Claymore'lara işkence ederek uyandırıp yanına almaya çalışır.Rigardo:Erkek savaşçıların ilk kuşağının 2 numarasıdır. Easley ile aynı kuşaktır. Lakabı "Gümüş Gözlü Aslan Kral"dır. Uyandıktan sonra Easley ile yaptığı savaşta yenilmiş ve onun himayesine girmiştir.
Dafu:Easley ve Rigardo'nun kuşağının 3 numarasıdır. Sert bir derisi vardır. Derinlerin Sakini Riful'un yardımcısıdır. Onunla birlikte Claymore'lara işkence eder.


Bölüm Listesi:


01. Large Sword -Claymore-
02. Black Card
03. Darkness in Paradise
04. Clare`s Awakening
05. Teresa of the Faint Smile
06. Teresa and Clare
07. Mark of the Deceased
08. Awakening
09. The Slashers (Part 1)
10. The Slashers (Part 2)
11. The Slashers (Part 3)
12. The Endless Gravestones (Part 1)
13. The Endless Gravestones (Part 2)
14. Fit For Battle
15. The Witch's Maw (Part 1)
16. The Witch's Maw (Part 2)
17. The Witch's Maw (Part 3)
18. The War in The North (Part 1)
19. The War in The North (Part 2)
20. The War in The North (Part 3)
21. Invasion of Pieta (Part 1)
22. Invasion of Pieta (Part 2)
23. Critical Point (Part 1)
24. Critical Point (Part 2)
25. For Whose Sake
26. Towards the Successors

Yapılan Yorumlar

mgrkanna
mgrkanna09 Kasım 2007

claymore bence gayet iyi bir anime...her ne kadar ''illa favorinize ekleyin!''diyemesem de ciddi bir şekilde takip ettiğiniz bir anime serisi varsa değişiklik olsun diye bakabileceğiniz bir yapısı var...eksik bir yönü de çok sayıdali karakterlerin kişisel çözümlemelerinin 26 bölüme sıkıştırılmaya çalışılması...belki 50-100 bölüm kadar olsaydı çok daha iyi bir iş ortaya çıkabilirdi diye düşünüyorum..

Y.J.H
Y.J.H16 Temmuz 2008

bu harıka bir anime özellikle kıyafetlerıne ve goz renklerıne bayıldım keske turkçesını bulup ısleyebılsem

yashamaru
yashamaru26 Ağustos 2008

benim en sevdiğim animelerdendir türkçe altyazı için http://www.megavideo.com/?c=profile_videos&user=gxhero&p=6 dan izleyebilirsiniz

Kuronuma Sawako
Kuronuma Sawako04 Eylül 2008

bence çok kkanlı ve abartılı gibi

Jusca
Jusca11 Eylül 2008

divxplanette altyazıları var Gunslinger yapmış ve bence güzel bir anime izlenmeli

allf
allf01 Kasım 2008

benim için efsave animelerden biri oldu. hem konu kurgusu, hem çizimler hemde karakterler olsun bence 4 4 lük anime. tabi böyle bir animeye bu bölüm sayısı çok az. animede bol bol kan var ama kurgu öle oturmuşki abartılı gelmedi bana

bilgin
bilgin16 Temmuz 2009

claymore çok ama çok güzel bir anime bölümlerin devamını istiyoruz ve daha çok bölümleri olması çok güzel olur lütfen devam etsin çünkü çok ama çok güzel bir anime

AleminGüzelRuhu
AleminGüzelRuhu01 Eylül 2011

Benim ikinci animem ve ilk mangam Claymore...Artık başka animeye bakamıyorum.Tutuldum.Gerçekten harika.Tanıtım için teşekkürler...:)

BeautifulSoul
BeautifulSoul31 Ocak 2012

Hayatımın animesi. Tek sorun mangakanın animeyi devam ettirmemesi. Çok kaliteli bir yapıt.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: